Protokoll från styrelsemöte 220425

Nu finns protokollet från det konstituerande styrelsemötet ute för läsning.

Läs mer här.