Protokoll från styrelsemötet 220619

Senaste styrelsemötets protokollet från den 19/6-2022 finns upplagd här.