Kallelse till årsmöte !

Årsmötet kommer att hållas i Ods skyttepaviljong den 24/4 kl 15.00
Anmälan senast den 19/4 till Per-Erik Ottergren
0703-182024, pererik.ottergren@gmail.com
Den ligger mellan Od och Murum utmed väg 182.
Skyltat från Hägna Hembygdsgård.

Läs igenom motionerna då dessa kommer att behandlas på årsmötet.