Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att hållas i Ods skyttepaviljong den 23/4 kl 15.00

Anmälan senast den 17/4 till Mattias Johansson, 070-3739923
E-post:matteasfalt@telia.com. Lokalen ligger mellan Od och Murum utmed väg 182. Skyltat från Hägna Hembygdsgård.

arsmote2023jpg