Om oss - Historik

Västergötlands stövarklubb bildades första gången 1901. Varför den inte fick leva mer än några år vet ingen. Initiativtagarna var bland andra doktor Karl Schiller samt friherrarna Johan och Fredrik von Essen. Pionjärerna var framsynta stövarjägare, som begrep att dåtidens gytter av ”jakthundar” behövde renodlas och specialiseras. Men att få allmogejägarna med på detta var sannolikt inte det lättaste. Misstron mot ”storgubba” var djupt rotad, vilket troligen var en bidragande orsak till att klubben självdog efter några år,tyvärr. Redan i slutet av 1930 – talet var tankarna på att bilda en stövarklubb långt framskridna, men så kom kom andra värdskriget emellan och folk fick annat att tänka på. 1944 kom man till skott.

Söndagen den 12 mars 1944 bildades vår stövarklubb. Vid klubbstarten anmälde sig tjugotvå medlemmar som var med vid mötet. Årsavgiften sattes till 5 kr. Det var många intresserade stövarjägare i Västergötland som gjorde enorma insatser när klubben bildades. Om man ska nämna någon, drog kanske Karl Borèn Borås det tyngsta lasset. Han var sekreterare de första tio åren och lade ner ett enormt arbete. Därefter var han ordförande i femton år. Medlemsutvecklingen har i stort sett varit positiv hela tiden, även om det har svängt en del. Redan vid första bokslutet 1944 hade klubben 212 medlemmar och från mitten av 1960 – talet var vi landets största lokala klubb, med över 500 medlemmar och turades om med Smålands stövarklubb att vara medlemstätast.

Våra medlemmar har visat sig vara duktiga stövarjägare och vår klubb är den lokala klubb som haft mest deltagare vid både landskamper och vid SM för stövare. Inom våra gränser ryms också landets bästa uppfödare. Schilleruppfödare i Skaraborgs län är kända i hela landet och vi har dessutom bland landets förnämsta uppfödare av hamiltonstövare och även bland finsk-stövare har våra uppfödare haft framgångar. I dag har vi över 600 medlemmar. Våra gamla handlingar är arkiverade på folkrörelsernas arkiv Yxhammarsgatan 11 Borås. I samband med klubbens 50 – års jubileum 1994 gavs en jubileumsbok ut som skildrar de 50 åren. Vi har fortfarande ett antal ex. kvar. Boken kostar 80 kr . Sätt in 80 kr på postgiro 33 16 74 – 2 Västergötlands stövarklubb och skriv jubileumsbok samt namn och adress, så kommer den på posten.