Styrelsen
Här hittar du alla personer i vår styrelse

Ordförande

Jerker Andersson
Telefon: 070-3300663
E-post: ordforande@vgstk.se

Sekreterare

Minna Källgård
Telefon: 070-5558402
E-post: sekreterare@vgstk.se

Ledamot, Vice ordförande

Johannes Hållander
Telefon: 070-3400928
E-post:  johannes-hallander@hotmail.com

Ledamot, ekonomiansvarig

Cilla Bergman Larsson
Telefon: 070-6091907
E-post:  larsson.cilla@telia.com

Ledamot

Jörgen Johansson
Telefon: 070-6502184
E-post:  jorgen.johansson10@telia.com

Ledamot

Eric Svensson
Telefon: 073-5444085
E-post:  bramhultjagaren@icloud.com

Ledamot

Kristofer Andersson
Telefon: 070-3151584
E-post: 
kristofer.andersson@cretec.se

 
 

Övriga

Valberedning

Sammankallande: Jerry Stridh: 073-0660300
 jerry.skogsberg@live.se

Reidar Björk: 070-9603654 reidar.bjork43@gmail.com

Lars Carlsson: 073-8055658 carlsson.vaby@gmail.com

Jerker Nyvaller: 073-3196102 jerkernyvaller77@gmail.com

Revisorer

Roger Rydäng: 070-5473034  femsgarden@telia.com

Jan Tinghall: 070-9549988 jan_i_ommestorp@telia.com