Styrelsen
Här hittar du alla personer i vår styrelse

Ordförande

Jerker Andersson
Telefon: 070-2991125
E-post: ordforande@vgstk.se

Sekreterare

Minna Källgård
Telefon: 070-5558402
E-post: sekreterare@vgstk.se

Ledamot

Jörgen Johansson
Telefon: 070-6502184
E-post:  jorgen.johansson10@telia.com

Ledamot

Johannes Hållander
Telefon: 0703-400928
E-post: johannes-hallander@hotmail.com

Ledamot

Mattias Johansson
Telefon: 070-3739923
E-post:matteasfalt@telia.com

Ledamot,
ekonomiansvarig

Cilla Bergman Larsson
Telefon:  070–6091907
E-post:  larsson.cilla@telia.com

Ledamot, Vice ordförande

Fredrik Lord
Telefon: 070-2167195
E-post: hagasvedjan@telia.com

 


Övriga

Valberedning

Sammankallande: Johan Tropp: 070-2417705 johan@tropp.se

Reidar Björk: 070-9603654 reidar.bjork43@gmail.com

Nils Norström: 070-3324438 hugohund123@gmail.com

Lars Carlsson: 073-8055658 carlsson.vaby@gmail.com

Revisorer

Joakim Berglund: 070-6770030  jockeb2008@live.se

Niklas Johansson: 070-3872560 info@gronahogsakeri.se