Information till drevprovsdomare

Provanvisningar

Anvisningar för provens genomförande fastställda av styrelsen för Västergötlands Stövarklubb.

1. Styrelsen eller klubbsammanträdet utser kommissarie och fullmäktige.

2. Vid rörligt prov anskaffar hundägaren domare och provmark samt anmäler till provet via vår hemsida www.vgstk.se och vilket datum provet skall gå. Både hundägare och domare skall vara medlemmar i någon utav lokalklubbarna som lyder under Svenska Stövarklubben för att provet skall vara giltigt och kunna registreras hos SKK. Domare från annan klubb skall vara godkänd av VGSTK för att få tjänstgöra i vår klubb.

3. Anmälan om prov skall göras senast dagen innan kl. 19.00 (gäller ej ordinarie EKL).

4. Domaren skall ej döma hund han har intresse i (uppfödare eller liknande).

5. Domaren skall personligen närvara och redovisa sin bedömning på kollegiet vid prisdrev. Kollegiet fastställer prisvalör och poäng.

6. Styrelsen har beslutat att första släpp får ske tidigast kl. 7.00 under september, oktober, februari och mars månad, och tidigast kl. 8.00 under övrig provtid.

 

Domararvode vid jaktprov

 Ökl-, Ukl-, Ekl-, och SR-prov: 500 kr per dag.

Enbart RR-prov: 100 kr per tillfälle.

RR prov i samband med jaktprov ingen ersättning.

 

Resekostnader

Eventuell reseersättning till domaren betalas av hundägaren.

 

DM

I klubbens regi: Ersättning enligt reglerna ovan.

Hos annan klubb: Domaren får mat och logi. Hundägaren står för resan.

 

SM

Domararvode utgår ej. Hundägaren står för resa i bil. Logi och mat under provdagarna betalas av arrangerande klubb.

Hundägaren kan begära bidrag av klubben motsvarande startavgiften för provet plus milersättning. Ansökan gällande ekonomiskt bidrag ställs till klubbens kassör.


Aspiranter

För aspiranter utgår ej domararvode.  

Domardagar med regelgenomgång 2022

22 augusti kl. 18.00 vid Börstigs Bygdegård

29 augusti kl. 18.00 vid Vättlösa Bygdegård

29 augusti kl. 18.00 vid Tranemo (TGB) lunchrum


Förprovskollegier 2022/2023

5 december 2022 kl. 18.00 vid Hälsobrunnen i Ulricehamn (i samband med Ulricehamnsprovet)

11 januari 2023 kl. 18.00 vid Vättlösa Bygdegård (Dagen efter Skaraprovet)

1 mars 2023 kl. 18.00 vid Vättlösa Bygdegård.

1 mars 2023 kl. 18.00 vid Tranemo (TGB) lunchrum