Information till drevprovsdomare

Provanvisningar

Anvisningar för provens genomförande fastställda av styrelsen för Västergötlands Stövarklubb.

1. Styrelsen eller klubbsammanträdet utser kommissarie och fullmäktige.

2. Vid rörligt prov anskaffar hundägaren domare och provmark samt anmäler till provet via vår hemsida www.vgstk.se och vilket datum provet skall gå. Både hundägare och domare skall vara medlemmar i någon utav lokalklubbarna som lyder under Svenska Stövarklubben för att provet skall vara giltigt och kunna registreras hos SKK. Domare från annan klubb skall vara godkänd av VGSTK för att få tjänstgöra i vår klubb.

3. Anmälan om prov skall göras senast dagen innan kl. 19.00 (gäller ej ordinarie EKL).

4. Domaren skall ej döma hund han har intresse i (uppfödare eller liknande).

5. Domaren skall personligen närvara och redovisa sin bedömning på kollegiet vid prisdrev. Kollegiet fastställer prisvalör och poäng.

6. Styrelsen har beslutat att första släpp får ske tidigast kl. 7.00 under september, oktober, februari och mars månad, och tidigast kl. 8.00 under övrig provtid.

 

Domararvode vid jaktprov

 Ökl-, Ukl-, Ekl-, och SR-prov: 500 kr per dag.

Enbart RR-prov: 100 kr per tillfälle.

RR prov i samband med jaktprov ingen ersättning.

 

Resekostnader

Eventuell reseersättning till domaren betalas av hundägaren.

 

DM

I klubbens regi: Ersättning enligt reglerna ovan.

Hos annan klubb: Domaren får mat och logi. Hundägaren står för resan.

 

SM

Domararvode utgår ej. Hundägaren står för resa i bil. Logi och mat under provdagarna betalas av arrangerande klubb.

Hundägaren kan begära bidrag av klubben motsvarande startavgiften för provet plus milersättning. Ansökan gällande ekonomiskt bidrag ställs till klubbens kassör.


Aspiranter

För aspiranter utgår ej domararvode.  

Domardagar med regelgenomgång 2023

Regelgenomgång och utbildning av det nya förenklade datasystemet.
Norra delen -Flamslätt kursgård den 11 juni  kl 09:00-16:00. Anmälan till Anders Ydegren, 070-8256482

Södra delen - Hotell Lassalyckan Ulriceham den 20 augusti kl  09:00-16:00. Anmälan till Johannes helst via sms 0703400928


Sista chansen - Börstigs bygdegård den 27 augusti kl 09:00-16:00. Anmälan till Johannes helst via sms 0703400928

spelar ingen roll var du bor så är det fritt att åka både till både norr och söder för utbildning.
Obligatorisk närvaro vid någon av tillfällena för fortsatt domartjänst.

Förprovskollegier 2023/2024