Årsmötesprotkollet för 2022

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt på hemsidan.

Läs mer här.