Förslag till nya drevprovsregler

Förslag till de nya drevprovsreglerna finns att läsa nu.

Läs mer under Jaktprov-Drevprovsregler.

Kom gärna med synpunkter på dessa !