Protokoll från konstituerande möte 230514

Protokollet från det konstituerande mötet den 14/5-2023 finns upplagd här.