Protokoll från styrelsemöte 220512

Senaste styrelsemötets protokollet från den 12/5-2022 finns upplagd här.