Protokoll från styrelsemöte 220811

Senaste styrelsemötets protokollet från den 11/8-2022 finns upplagd här.