Protokoll från styrelsemöte 221013

Senaste styrelsemötets protokollet från den 13/10-2022 finns upplagd här.