Protokoll från styrelsemötet 220331

Senaste styrelseprotokollet från den 31/3-2022 finns upplagd här.