Utbildning av de nya drevprovsregler på Flämslätt.

Norra delen av Västergötlands Stövarklubb har nu haft första utbildningen av våra nya drevprovsregler samt datautbildning!
Alla var mycket positiva till det nya programmet , förutom att det oturligt bog krånglade med uppdateringen för dagen.
Anders Ydergren och Tommy Johansson stod för utbildningen i Flämslätts fina lokal!
Nästa gång kör vi Södra delen på Hotell Lassalyckan, Ulricehamn, den 20 augusti kl. 09:00-16:00 - Anmälan till Johannes Hållander, helst via sms 070-340 09 28
Sista chansen blir i Börstigs bygdegård den 27 augusti kl. 09:00-16:00 - Anmälan även då till Johannes Hållander, helst via sms 070-340 09 28

domarutbild_1jpg

domarutbild_2jpg

domarutbild_3jpg