VästgötaHaren - Klubbmästerskap för har hundar

20 november 2023

Klubbmästerskap körs som Öppenklassprov.

Denna tävling är ett endagarsprov och är öppen för samtliga klubbhundar som vid provtillfället är minst 15 månader gamla. Hundägaren tilldelas domare och provmark efter lottning. Proven sker i två områden, norr och söder för att minimera resor för deltagarna. Klubbmästerskapet är också en uttagning till DM, vilket innebär att vinnaren får en plats till nästa års DM med förutsättning att hunden är elitklar senast 28/2-2024. För att gälla som uttagning till DM gäller endast hare som kvalificerande vilt.

Kommissarier: Göran Aronsson, 070-2770661 , GA.Aronsson@gmail.com 

Anmälan: Senast 10 november 2023. Anmälningsformuläret finns på sidan du kommer till om du trycker på knappen här nedan: 

Startavgiften: 150 kr betalas direkt när anmälning görs och insättes på Bg: 5004-0005 eller Swish: 1233364510.
VIKTIGT! Ange hundens fullständiga namn, reg.nummer, ägarens namn och att det gäller klubbmästerskap vid inbetalningen.

Domararvodet är 500kr betalas DIREKT till domaren på provdagen.