Västgötaräven

Äger rum den 4 februari 2023 

Inbjuder till SR-prov lördag 4 Februari 2023.

Kommisarier:   Samuel Sandin 076-1398537   sandin1994@gmail.com

Provet kommer att köras som endagarsprov.

 

Startavgiften på 250kr till klubben insättes på Bankgiro: 5004-0005  eller Swish: 1233364510
VIKTIGT! Ange hundens fullständiga namn, reg.nummer, ägarens namn och att det gäller Wästgötaräven vid inbetalningen.

Domararvodet är 500kr och betalas DIREKT till domaren på provdagen.

 

Domare och provmark finns klart så det behövs ej anges vid provanmälan.

Möjlighet att starta elit finns om hundägaren själv skaffar domare och mark dag 2.

Logi går att ordna.

Anmälan senast 2023-01-22

 

Sponsorer