Informationskommitté/Pressansvarig

Tidskrifter

-Tidskriften Gröna häftets redaktör uppdaterar häftet och samordnar med redaktören för tidningen Stövaren och webbredaktörerna.

Jörgen Johansson: 070-6502184 medlem@vgstk.se

 

-Tidningen Stövarens redaktör skriver och sänder ut artiklar samt notiser till tidningen, uppmanar klubbmedlemmar att komma in med tips.

Lina Norström: 070-3336344  lina_norstrom@hotmail.com

Webbsidan

-Hemsidans webbansvarige sköter ständig uppdatering av information från klubben och är des ansikte utåt. Webbansvariga samarbetar med redaktörerna till Grön häftet och tidningen Stövaren.

Cilla Bergman Larsson: 070–6091907 larsson.cilla@telia.com

Jörgen Johansson: 070-6502184 jorgen.johansson10@telia.com

Jörgen Johansson

Cilla Bergman Larsson

Facebook

-Facebookansvariga lägger ut blänkare med nyheter som är länkade till klubbens hemsida.

Lina Norström: 070-3336344 lina_norstrom@hotmail.com

Fredrik Lord: 070-2167195 hagasvedjan@telia.com

Carolin Larsson: 070-5903801 carolin.larsson@gmail.com

Johannes Hållander: 0703–400928 johannes-hallander@hotmail.com


Pressansvarig

utses enligt ordförarens beslut.