Jaktprovskommitté

Svarar för klubbens jaktprov, klubbmästerskap och vilka hundar som blir uttagna till DM och SM, samt utser lagledare/Coach. Planerar och genomför Stövarjaktens dag. Är domaransvariga och regelansvariga. Sköter resultatredovisning samt uppdatering av jaktprovsdomare i klubben.

Erik Silow: 070-6205561 erik.silow@hotmail.com

Niklas Nilsson: 070-5888920 niklas_88@hotmail.com

Johannes Hållander: 0703–400928 johannes-hallander@hotmail.com

Johannes Hållander

Erik Silow

.

Niklas Nilsson