Materialkommitté


Sköter inköp av olika behovsprövade material med löpande kostnadsprövning. Sköter uthyrning mässtälten.

Johannes Hållander: södra zonen 0703–400928 johannes-hallander@hotmail.com

Hans Vallgren: norra zonen 070-2101712 buvakullen@gmail.com

johannes hållander

hans vallgren