Medlemskommitté

Medlemsansvarig

Jörgen Johansson
0706-502184, medlem@vgstk.se


BLI MEDLEM:
Klicka på knappen nedan så kommer du till anmälningsformuläret.

Jörgen JohanssonMedlemskommittén söker nya medlemmar och kontaktar redan medlemmar som är U-märkta. De knyter kontakt med nya valpköpare och förvalta de listor som sänds ut löpande från SKK.

Det är enkelt att bli medlem i Västergötlands stövarklubb. Du får träffa och umgås med män och kvinnor som delar ditt intresse men också en rad andra förmåner som du har nytta av:

  • Fri avelsrådgivning
  • Fri valphänvisning
  • Utställningsverksamhet
  • Jaktprovsverksamhet

Som medlem i Västergötlands stövarklubb får Du varje år 4 mycket läsvärda tidningar från Svenska Stövarklubben. Dessutom vår egen medlemskrift Lilla Gröna.

Medlemsavgiften är för närvarande:

  • 395 kr/år Fullbetalande medlem
  • 100 kr/år Familjemedlem
  • 125 kr/år Extra medlemskap
(extra medlemskap) och man har då samma avgifter på jaktprov som klubbens fullbetalande medlemmar.
SKK sköter medlemshanteringen åt SvStK. Medlemskapet ligger rullande årsvis, alltså ett år från betalning.

 

Extra medlemskap

Extra medlemskap i ytterligare lokalklubb utöver hemmaklubben är möjligt att teckna genom kansliet eller klubben ni vill ha extra medlemskapet i. Avgiften för denna typ av medlemskap är 125 kronor. Krav för extra medlemskap är att ett ordinarie medlemskap finns i en lokalklubb. Tidskriften Stövaren distribueras bara på huvudmedlemskapet, men övrig information och service fås i klubbarna som är knutet till de båda medlemskapen.

Familjemedlem

Som familjemedlem får du alla de förmåner som fullbetalande medlem får, du har rätt att starta på utställningar och jaktprov mm. Familjemedlem kan endast den bli som är skriven på samma adress som fullbetalande medlem, medlemsavgiften är 100 kr/år. Svenska stövarklubbens tidskrift ingår inte.

Adressändring

Har du fått ny adress skickar du lättast ett mail till medlem@vgstk.se
Detta för att garantera att du får de utskick som ditt medlemskap innebär.

 

Har du frågor angående medlemskap eller behöver hjälp med att anmäla dig så tar du kontakt med någon av klubbens medlemsansvariga:


Kaj Brorsson: 070-2235173 kaj.brorsson@hotmail.com

Rolf Landqvist: 070-5209583 rolf.landqvist44@gmail.com

Christer Johansson: 076-1372312 christer.johansson04@gmail.com

Richard Qvarfell: 070-5895367 richard.qvarfell@x-fire.se

Nils-Ivar Elofsson: 073-0238314 loffsson43@gmail.com

Andreas Hylander: 070-5805942 hildingfylking@hotmail.com

Simon Lövberg: 070-3488731 simpa83@msn.com

Bo Sunnerdahl: 073-0216390 bo-erik@hotmail.se

Nils Norström:  070-3324438 nibri@live.se