Priskommitté


Fördelning av klubbens pokaler och poängpriser samt övriga priser och förtjänsttecken.

Hans Vallgren: 070-2101712 buvakullen@gmail.com

Per-Erik Ottergren: 0703–182024 pererik.ottergren@gmail.com

Hans Wallgren

Per-Erik Ottergren