Priskommitté


Fördelning av klubbens pokaler och poängpriser samt övriga priser och förtjänsttecken.

Hans Vallgren: 070-2101712 buvakullen@gmail.com

Per-Erik Ottergren: 0703–182024 pererik.ottergren@gmail.com

Georg Petterson: 070-351 90 10 georgepettersson@telia.com

Magnus Andersson:  070-173 32 81 solberga113@yahoo.se

Hans Wallgren
Per-Erik Ottergren
Georg Petterson
Magnus Andersson