Regelkommitté

Sköta den fortlöpande uppföljningen av jaktprovsregler samt förmedla dem till jaktprovsdomarna.

Kjell-Göran Josefsson: 070-6270357 ebbarp@telia.com

Lennart Ragnarsson: 070–6521125 hjalmsered6@gmail.com

Johan Tropp: 072-5645889  johan@tropp.se

 

Kjell-Göran Josefsson

Lennart Ragnarsson

Johan Tropp