Regelkommitté

Sköta den fortlöpande uppföljningen av jaktprovsregler samt förmedla dem till jaktprovsdomarna.

Johannes Hållander: 070-3400928  johannes-hallander@hotmail.com

Lennart Ragnarsson: 070–6521125 hjalmsered6@gmail.com

Anders Ydegren: 070-8026482 anders.ydergren@gmail.com

Per Ekström: 070-6811969  stovarjagare@hotmail.se

Christian Johansson: 073-9548278 christianj@live.se

 

Johannes Hållander

Lennart Ragnarsson

Anders Ydegren