Valpkommitté

Kontaktombud är utsedda för sex av våra vanligaste stövarraser för att kunna bistå våra medlemmar med information. Tillgång till stövardata gör att vi kan vara våra medlemmar behjälpliga med stamtavlor vid parningar, valpköp mm. Valpköpare hör gärna av er till oss. Vi har lista över tikägare som tänker para sin hund.

Vi kommer att ha ett nära samarbete med Svenska Stövarklubbens avelsråd och rasföreningar för att hålla oss informerade om vad som händer inom de olika stövarraserna. Kommittén är har ett nära samarbete med SKK för att klubben skall kunna knyta kontakt med nya stövarägare.  


Gotlandsstövare: Conny Ryndal 073-0301106 connyryndal@gmail.com

Smålandsstövare: Kaj Brorsson 070-2235173 kaj.brorsson@hotmail.com

Luzernstövare: Dan Hedström 070-2724712 dan.oglunda@yahoo.se

Finnstövare: Kjell-Göran Josefsson 070-6270357 ebbarp@telia.com

Hamiltonstövare: Lennart Ragnarsson 070-6521125 hjalmsered6@gmail.com

Schillerstövare: Tommy Johansson 076-8581101 tommy@convenire.se