Götene UTSTÄLLNINGen 2023

Bilder från Götene utställningen
Plats: Götene Brukshundsklubb 230604
Foto Minna Källgård