Götene


INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING 2023-06-04

Götene                      Söndag den 4 juni vid Götene Brukshundsklubb, Holmesta Furumossen 1, Götene 

Information:           Johan tropp, 072-5645889, johan@tropp.se

Upplysningar:          Besiktning från 08:00, bedömningen börjar 09:00

 

Anmälningsavgifter:

Samtliga klasser 500 kr. utom valpklass 150 kr.

Anmälningsavgift måste ovillkorligen inbetalas samtidigt med insändandet av anmälan på 

Bankgiro 5004-0005, Västergötlands Stövarklubb eller via Swish: 1233364510.
VIKTIGT! Ange hundens fullständiga namn, reg.nummer, ägarens namn och att det gäller utställning vid inbetalningen. 

Ange på anmälningsblanketten vilka jaktprovsmeriter hunden har.      

Medlemskap i Svenska stövar klubben /någon av lokalklubbarna krävs för att ställa ut på utställningen.

 

Anmälningstid:           Senast inkommen 2023-05-29
                                      OBS. För sent inkommen anmälan godtages ej.

 

Domare:                        Sarah Häggqvist

 

Klassindelning:      Valpkl.         uppnått 6 månader men ej fyllt 9 mån.

Juniorkl.        – ” –     9       – ” –             18 mån.

UHKL             -”-     15        -”-               24 mån

Jaktklass       uppnått 15 månader (2 ökl/sr jaktprov)

Ökl.                 – ” –   15 månader

Chkl             Utställningschampion

Vetkl             uppnått 8 års ålder

Avelsklass

Uppfödarklass

Vaccination:         Intyg att hunden är vaccinerad mot valpsjuka skall uppvisas.

Hund under 1 år :    Skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder

Hund över 1 år :     Skall vara vaccinerad vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan.

ID-märkning:         Alla hundar måste vara ID-märkta.. Vid mikrochipsmärkning: meddela på anmälan!!