Götene


INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING 2024-06-02

Götene                      Söndag den 2 juni vid Götene Brukshundsklubb, Holmesta Furumossen 1, Götene 

Information:           Johan tropp, 072-5645889, johan@tropp.se

Upplysningar:          Besiktning från 08:00, bedömningen börjar 09:00

 

Anmälningsavgifter:

Samtliga klasser 500 kr. utom valpklass 150 kr.

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan !      

Medlemskap i Svenska stövar klubben /någon av lokalklubbarna krävs för att ställa ut på utställningen.

 Anmälningstid:           Senast inkommen 2024-05-27

                                      OBS. För sent inkommen anmälan godtages ej.

 

Domare:                        John S Berg

 

Klassindelning


Valpkl.
4 mån
6 mån
 Valpkl. 6 mån9 mån
Juniorkl.
9 mån men ej fyllt 18 mån
UHKL.               
15 mån men ej fyllt 24 mån
Jaktklass      (lägst 2:a pris ökl/sr jaktprov)
15 mån  och äldre
Ökl.15 mån  och äldre 
Chkl.Utställningschampion-
Vetkl.8 år  och äldre
Avelsklass - Uppfödarklass


Vaccination:         Intyg att hunden är vaccinerad mot valpsjuka skall uppvisas.

Hund under 1 år :    Skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder

Hund över 1 år :     Skall vara vaccinerad vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan.

ID-märkning:         Alla hundar måste vara ID-märkta.