Tranemo

INBJUDAN TILL UTSTÄLLNING 2023-08-06

Tranemo                   Söndag den 6 augusti vid Hagatorpet

Information:           Göran Aronsson, 0702-770661, ga.aronsson@gmail.com

Upplysningar:          Besiktning från 08:00, bedömningen börjar 09:00

 

Anmälningsavgifter:    Samtliga klasser 500 kr. utom valpklass 150 kr.   

Anmälningsavgift måste ovillkorligen inbetalas samtidigt med insändandet av anmälan på 
Bankgiro 5004-0005, Västergötlands Stövarklubb eller via: 1233364510.     
VIKTIGT! Ange hundens fullständiga namn, reg.nummer, ägarens namn och att det gäller utställning vid inbetalningen. 

Ange på anmälningsblanketten vilka jaktprovsmeriter hunden har.

Medlemskap i Svenska stövar klubben /någon av lokalklubbarna krävs för att ställa ut på utställningen.

 

Anmälningstid:       Senast inkommen 2023-07-31

                                  OBS. För sent inkommen anmälan godtages ej.

 

Domare:               Ted Karlsson

Klassindelning:      Valpkl.         uppnått 6 månader men ej fyllt 9 mån.

                     Juniorkl.        – ” –     9       – ” –             18 mån.

                     UHKL             -”-     15        -”-               24 mån

                     Jaktklass       uppnått 15 månader (2 ökl/sr jaktprov)

                     Ökl.                 – ” –   15 månader

                     Chkl             Utställningschampion

                     Vetkl             uppnått 8 års ålder

                     Avelsklass

                     Uppfödarklass

Vaccination:         Intyg att hunden är vaccinerad mot valpsjuka skall uppvisas.

Hund under 1 år :    Skall vara vaccinerad vid lägst 10 veckors ålder

Hund över 1 år :     Skall vara vaccinerad vid 1 års ålder eller senare. Dock ej för mer än 4 år sedan.

ID-märkning:         Alla hundar måste vara ID-märkta.. Vid mikrochipsmärkning: meddela på anmälan!!.