Poängpriser

Tävlan om klubbens poängpriser

Priserna skall tilldelas de hundar som erövrat flest poäng på utställningar och jaktprov anordnade av Västergötlands Stövarklubb, räknat från årsmöte till årsmöte.

De medlemmar som aspirerar på något av ovanstående priser, måste själva anmäla till styrelsen vilka poäng de uppnått under året senast den 1 mars.

 

Poäng för utställning:

5 poäng:  Excellent i jkl/ökl + Cert(CK)

5 poäng:  Excellent i chkl + CK

5 poäng:  Excellent i vetkl + CK

3 poäng:   Excellent/Very Good i jkl/ökl

3 poäng:  Excellent/Very Good i chkl

3 poäng:  Excellent/Very Good i vetkl

2 poäng:  Good

 

Poäng för jaktprov:

10 poäng: 1 ekl

8 poäng: 2 ekl

5 poäng: 3 ekl

5 poäng: 1 ökl/sr

4 poäng: 2 ökl/sr

3 poäng: 3 ökl/sr

3 poäng: RR-prov

Krav för att erhålla priset:

Hund skall ha erövrat lägst 1 ökl/sr el. 3 ekl vid jaktprov under provsäsongen. Om två hundar uppnår samma poäng skall högsta poäng på jaktprov gälla som bästa merit. Som andra alternativ gäller yngsta hund. Start i DM-uttagning, DM eller SM räknas ej. Hundägaren måste vara medlem i Västergötlands Stövarklubb före det aktuella provet. För att erhålla priset för alltid krävs 3 inteckningar med minst två olika hundar.

 

Nedanstående pokaler gäller som poängpriser enligt ovan:

Donatorer:

Gösta Gustavsson för Hamiltonstövare

Flyåsens Kennel för Finsk stövare

Sydsvenska Stk för de Övriga raserna